STAFF/CAST

CAST

AGATA KATSUHIRA
Yuki Kaji
SONOZAKI NORIKO
Hibiku Yamamura
TAKASHIRO CHIDORI
Yuka Terasaki
TENGA HAJIME
Tomoaki Maeno
YUTA TSUGUHITO
Nobunaga Shimazaki
MAKI HONOKA
Rina Satoh
NIYAMA NICO
Misaki Kuno
HISOMU YOSHIHARU
Koutarou Nishiyama

STAFF

Original Story
TRIGGER | Mari Okada
Director
Hiroshi Kobayashi
Series Composition | Screenplay
Mari Okada
Original Character Design
Shirow Miwa
Character Design
Mai Yoneyama
Art Director
Masanobu Nomura(Bihou)
Color Setting
Osamu Mikasa
Camera Director
Hitoshi Tamura | Hisayoshi Yamamoto(Graphinica)
Editing
Hiroshi Okuda
Music
Yuuki Hayashi
Sound Director
Toshiki Kameyama
Sound Effects
Hiromune Kurahashi
Animation Production
TRIGGER